VOSS-074 - 水野朝阳2018年番号 ひとり暮らしのおば

VOSS-074 - 水野朝阳2018年番号 ひとり暮らしのおば

治之者,宜注意清其温热,解其疹毒,其咽喉之证亦易愈。如伤寒温病之白虎汤证,其脉皆洪大有力也,若不实时投以白虎汤,脉洪大有力之极,又可渐变为细小无力,此乃由心机亢进而转为心脏麻痹。

 按后世治咽喉证者皆忌用桔梗,然果审其脉为少阴病之微细脉,用之固不妨也。乃有时胃气不下行而转上逆,推其致病之由,或因性急多怒,肝胆气逆上干;或因肾虚不摄,冲中气逆上冲,而胃受肝胆冲气之排挤,其势不能下行,转随其排挤之力而上逆。

今试举治愈之案以明之。为其年高病久,又俾服滋补之药数剂以善其后。

其病初得脉多浮而微数,或浮而有力,久则兼有洪象,此喉证兼瘟病也。 李××,腰疼数年不愈,为之延医。

若无鲜茅根,可以鲜芦根代之。其人本少阴烦躁,医者误认为太阳烦躁而投以大青龙汤,清之散之太过,遂至其人真阳欲脱,而急用真武汤以收回其欲脱之元阳,此真武汤之正用也。

至煎渣再服时,亦送服马钱子末二分。《金匮》治吐衄有泻心汤,其方以大黄为主,直入阳明,以降胃气,佐以黄芩,以清肺金之热,俾其清肃之气下行,以助阳明之降力,黄连以清心火之热,俾其亢阳默化潜伏,以保少阴之真液,是泻之适所以补之也。

Leave a Reply